Program Kazanımları

Hibrit Çocuk Programının Faydaları

Dijital Okuryazarlık

Öğrencilerimiz bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarıyla doğru bilgiyi bulur, anlar, analiz eder ve paylaşır.

Üretim Becerisi

Öğrencilerimiz sahip olduğu yetenekleri ve ilgi alanlarını üretime kazandırır. Teknolojinin imkanlarını tüketimden ziyade kendi tasarlayıp üreteceği bir ürün için kullanır.

Küresel Bakış Açısı

Hibrit Çocuk’ta öğrencilerimiz, kendi coğrafyalarındaki yerel motiflerden ayrılarak Dünya’ya daha bağımsız ve özgürce yaklaşır.

Araştırma Becerisi

Öğrencilerimiz, doğru kaynağa ve bilgiye ulaşmayı öğrenerek ömür boyu onlara fayda sağlayacak bir araştırma becerisi geliştirir.

Merak

Öğrencilerimiz, çocukluklarında terk ettikleri sorgulayıcı ve meraklı bakış açısını tekrar kazanırlar.

Teknoloji

Öğrencilerimiz, son teknolojiyle derslerini sürdürürler. Aynı zamanda 3D yazıcı gibi ürünlerle tanışırlar. Teknolojiyi doğru kullanmayı, teknolojiden faydalanarak üretmeyi öğrenirler.

Psikolojik Çeviklik

Öğrencilerimiz, derslerinde kendilerini özgürce ifade eder. İlgi alanlarını keşfederler, hayatlarındaki farklı alanlarda da farkındalık kazanırlar.

Duygusal Zeka

Öğrencilerimiz, kendi duygularını ve başkalarının duygularını daha kolay anlar. Empati yeteneği geliştirir ve bunu hayatının her alanına yansıtır.

Bütünsel Algı

Hibrit Çocuk’ta öğrencilerimiz zihinsel, ruhsal, bedensel ve duygusal olarak bütünlük içinde bir öğrenme deneyimi yaşar.

Görsel Hafıza

Özellikle sanat derslerimizle, öğrencilerimizin gördükleri bilgileri yorumlama kabiliyeti gelişir. Algısının artmasının yanında gördüğü görselleri çok daha kolay hatırlar.

Çok Duyulu Öğrenme

Hibrit Çocuk’ta öğrencilerimiz, beş duyuya hitap eden bir öğrenme deneyimi yaşar. Öğrenci merkezli eğitim modelimizle kişisel farklılıklarına rağmen etkili ve verimli bir süreç yaşarlar.

Kavramsal Beceri Artışı

Öğrencilerimizin analiz ve sentez yetenekleri artar. Böylece sorun çözme ve liderlik yetenekleri de gelişir.

Yorumlama Yargılama

Hibrit Çocuk’taki dersler öğrencilerimize eleştirel bir bakış açısı kazandırır.

Ekip Olma / Yardımlaşma

Öğrencilerimiz farklı grup çalışmalarında bulunarak takım olarak çalışmanın ve yardımlaşmanın değerini öğrenir.

3 Boyutlu Algı

Hibrit Çocuk’ta 3 boyutlu algısı gelişen öğrenciler, etraflarına daha dikkatli bakmayı öğrenir ve etrafındaki nesneleri daha iyi algılarlar.

Dikkat Süresi Artışı

Öğrencilerimiz Hibrit Çocuk’ta eğlenerek öğrenir, güzel zaman geçirirken eğitim görürler. Programın devamında, dikkat sürelerinde günlük yaşamlarını da etkileyecek seviyede artış olur.

Open chat
WhatsApp iletişim