Eğitimde Drama

 

Drama; bir sözcüğü, kavramı, davranışı, tümceyi, düşünceyi, yaşantıyı ya da olayı rol oynama gibi tiyatro tekniklerinden de yararlanarak canlandırmaktır.

 

Dramanın en önemli özelliklerinden biri, dramada oynananların o anda ve ilk kez oluşturulduğu için doğru ya da yanlışın olmamasıdır. Drama, yaratıcı bir süreçtir ve yaratıcılık için düşünme biçiminin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda drama, zekanın çok boyutlu kapasitesini kullanma ve geliştirme imkanı sunmaktadır. Yaratıcı drama, bireyin kendini yansıtması için eğitim ortamları sunabilir. Yaratıcı drama, tüm çocukların kendilerine zor gelen düşünceleri daha kolay anlamalarını sağlamaktadır. Yaratıcı drama, çocukların gönüllü olarak katıldığı ve herhangi bir içeriğin kendi yaşantılarından yola çıkarak doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerle canlandırılması sürecidir. Okul öncesi çocuklarıyla yapılan yaratıcı drama çalışmaları, oyun temelli olmak zorundadır.

 

Yaratıcı drama, çocukların öğrendikleri sırada hata yapma korkusu olmadan riskleri göze almalarını, sorunlarla yüz yüze gelmelerini, kendi kararlarını ve seçimlerini dramatik bir çerçevede yansıtmalarını sağlamaktadır. Drama, eğitimsel bir temele sahiptir ve dramada eğitim ve sanat birlikte iş görmektedirler. The British Arts Council dokümanlarında, kültürel kimliğin gelişiminin temel bir insani ihtiyacı olduğu, sanatların bunun merkezi olduğu, sanat fırsatlarından mahrum olanların gerçekten çok şey kaybettikleri vurgulanmaktadır.

 

Yazan: Elif Altunay

Kaynak: Esra Ömeroğlu&Arzu Özyürek&Filiz Erbay&Şehnaz Yayla Ceylan, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya Kitabından, Eğiten Kitap, Ankara,2016

 

 

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Programlarımız

Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Programlarımız

Öğrenci Koçluğu Programlarımız

 

Summary
Eğitimde Drama
Article Name
Eğitimde Drama
Description
Çocuklarda yaratıcı drama nedir ve nasıl olmalıdır?Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yeri sanat dallarından birisi yaratıcı dramadır
Author
Publisher Name
Hibrit Çocuk
Publisher Logo