Yaratıcı drama, farklı sanat dallarından da faydalanılarak bir grubun bir konuyu, düşünceyi farklı tekniklerle canlandırmasıdır. Bir Yaratıcı Drama etkinliğinin içeriği günlük hayattan herhangi bir durum ve konu olabilir. Sanılanın aksine, Yaratıcı Drama tiyatro veya oyun oynamaktan ibaret değildir.

Yaratıcı Drama derslerinde resim, müzik, oyun gibi farklı alanlardan yararlanıldığı için, Yaratıcı Drama çok yönlülüğü, yaratıcılığı destekleyen bir derstir.

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Derslerinin Faydaları Nelerdir?

Grup Çalışması

Yaratıcı Drama dersinde öğrenciler grup halinde çalıştığı için ekip çalışmasını öğrenir. Takım ruhunu yaşar, karşısındakinin düşüncelerine saygı duymayı, yapıcı bir şekilde eleştirmeyi öğrenir.

Yaratıcılık

Her ders farklı bir etkinlikle yaratıcılıkları gelişir. Her dersin sonunda mutlaka kendi eserlerini ortaya koymuş olurlar. Aynı zamanda estetik gelişimi de sağlanır. Hayal gücü gelişir.

Dil Becerileri

Yaratıcı Drama dersinde dil becerileri gelişir, kendilerini ifade etme becerileri artar.

Empati Yeteneği

Yaratıcı Drama dersinde grup olarak çalıştıkça, karşısındaki insanın nasıl düşündüğünü, nasıl gözlem yaptığını anlamaya başlar. Olaylara karşı empati yeteneği gelişir ve bu yeteneğini günlük hayatında da kullanmaya başlar.

Bilindiği üzere, sanatla uğraşmanın her insan üzerinde olumlu etkileri vardır, fakat çocukların ve gençlerin sanatla uğraşması çok daha büyük önem taşımaktadır. Sanatla uğraşan çocuklar ve gençler kendi yaratıcılıklarını geliştirdikleri gibi, kendilerini ifade etmenin farklı yollarını da öğrenirler. Kendini sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenen insanlar, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de bu alışkanlığı sürdürür. İfade ve iletişim becerilerini geliştiren insanlar doğal olarak zararlı alışkanlıklardan kaçınır. Sağlıklı ilişkiler kurar ve problemlere daha kolay çözüm yolları sunarlar.Yaratıcı Drama dersleri de, kendini ifade etmek için sözlü beceriler de kazandıran ve iletişim kabiliyetini destekleyen çok önemli bir alandır.

Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Programlarımız

Çocuklar İçin Yaratıcı Yazarlık Programlarımız

Öğrenci Koçluğu Programlarımız

Summary
Çocuklarda Yaratıcı Drama Nedir?
Article Name
Çocuklarda Yaratıcı Drama Nedir?
Description
Çocuklarda yaratıcı drama nedir ve nasıl olmalıdır?Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir yeri sanat dallarından birisi yaratıcı dramadır
Author
Publisher Name
Hibrit Çocuk
Publisher Logo