Günümüzde, çoğu insanın karşılaştığı bir problem olan “multidisipliner olamama”, insanları sosyal ve profesyonel hayatlarında zayıf olmasına sebep olan bir olgudur.

Multidisiplinerlik kısaca, bir insanın sadece kendi alanıyla sınırlı kalmayıp başka alanlarla da beslenmesi, yani çok yönlü olması olarak tanımlanabilir. Kendini multidisipliner olarak yetiştirebilmiş bir birey, kendine farklı alanlardan da bir şeyler katabilmiş, meraklılığını yitirmemiş, kendini sadece uzman gördüğü konuyla sınırlandırmamış ve farklı alanlarla yeteneklerini test etmiştir.

Bilindiği üzere, 21. yüzyılda tek bir yetkinlik bir insanın kendini geliştirebilmesi için yeterli değil. Tüm insanların yaratıcılık, eleştirel düşünce, inovasyon (yenilik) gibi birçok alanda kendine yetkinlik katması ve kendini sürekli besleyip geliştirmesi gerekiyor. Yaş aldıkça azalan merak ve sorgulama isteği insanları kendini farklı alanlarda da geliştirmekten alıkoyabiliyor. Çocuklardaysa farklı alanlarda kendini beslemek ve çok yönlü olabilmek hem kolay hem de çok önemli.

Çocuklarda Çok Yönlülük Nasıl Sağlanabilir?

Çocuklarda çok yönlülüğün geliştirilmesi için eğitimin okulda alınan eğitimle sınırlandırılmaması ve sürekli eğitim alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.

Aynı zamanda öğrencileri teknoloji, sanat ve yaratıcılık, tartışma becerisi, fiziksel aktivite-spor gibi birden çok alanla tanıştırarak öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri,   en sevdiği ve ilgi duyduğu keşfedilmelidir.

Çocuğunuzun ilgi alanlarını keşfedin
Çocuklarda Programlama ve Bilgisayar
Çocuklarda Yaratıcı Drama
Çocuklarda Yaratıcı Yazarlık
Çocuklar İçin Resim Dersleri

Summary
Çocuklarda Çok Yönlülük
Article Name
Çocuklarda Çok Yönlülük
Description
Çocuklarda çok yönlülük nedir, nasıl sağlanabilir ve nasıl geliştirilebilir? 21.yy parıldayan çocukları için çok yönlülük nasıl sağlanır?
Author
Publisher Name
Hibrit Çocuk
Publisher Logo