Bütün Çocuklar Filozoftur. Ama Çok Azı Öyle Kalır.Briggitte Labbe

Çocuklar İçin Felsefe – P4C – Nedir?

Çocuklar için felsefe, çocukların bilişsel, sosyal ve duyuşsal becerilerinin gelişmesini sağlayan bir pedagojidir. 1960’li yıllından beri kullanılan bu yöntem Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görev yapan Matthew Lipman tarafından bulunmuştur. Dersleri esnasında üniversite seviyesindeki öğrencilerinin eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerisini geliştirmek için bu yöntemi kullanır. Daha sonra Sokratik diyalog yöntemiyle bu yöntemi geliştirmiştir. Günümüzde 50’den fazla ülkede 5-17 yaş arası çocuklarla uygulanan, çocuk gelişimindeki faydalarının keşfedilmesiyle günden güne hızla yaygınlaşan bir programdır. UNESCO’nun (2007) çocuklar için felsefe eğitiminin dünyadaki durumuna ilişkin hazırladığı rapora göre dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar için felsefe eğitimine yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Peki P4C Ne Demektir?

Çocukları düşünmeye ve sorgulayamaya yönelten bu yaklaşım da P Psiholopoya’yı 4C ise dört düşünce kriterlerini içermektedir.

Bu düşünce kriterleri:

Çocukar İçin Felsefe – P4C – İle Hedef ve Kazanımlar?

UNESCO hedef ve kazanımlarını çocuklar için  şöyle sıralamıştır:

 • Eleştirel Düşünme becerisi gelişir
 • Yaratıcı Düşünme becerisi gelişir
 • Birlikte düşünme becerisi gelişir
 • Özenli düşünme becerileri gelişir
 • Neden – sonuç ilişkisi kurabilme becerisi gelişir. 
 • Bağlantılı düşünme becerisi gelişir.
 • Kavramlar hakkında akıl yürütme becerisi gelişir.
 • Kavramları tanımlama, sınıflama, ayırt etme becerileri gelişir.
 • Mantıklı düşünmeyi geliştirirken, akılcı tartışmalar çerçevesinde kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme becerisi gelişir.
 • Farklı görüşlere eşit mesafede yaklaşabilme becerisi gelişir.
 • Sorgulama ve argüman geliştirme becerisi gelişir.
 • Mantık hatalarını tanıyabilme ve itiraz edebilme becerisi gelişir.
 • Felsefeyle yaşam arasındaki ilişkiyi kurabilme becerisi gelişir.

Çocuklar İçin Felsefe Nasıl Yapılır?

Oturumu yöneten bir kolaylaştırıcı vardır. Kolaylaştırıcı bilgilerini aktaran kişi değil çocuklara kendi bilgilerini açığa çıkarması konusunda yardımcı olandır. Bunu da doğru sorular sorarak yapar. Kolaylaştırıcı bir nevi Sokratik Tartışma Yöntemi kullanır. Çocuklar oturumlar da filozofların hayatları veya düşünceleri üzerine konuşmazlar. Felsefi kavramlar üzerine konuşurlar. Bu kavramlar adalet, özgürlük, estetik, bilim vb. kavramlar olabilir. Kolaylaştırıcı tarafından felsefi problemi tetikleyen bir uyaran( hikaye, müzik, resim vb) sunulur. Çocuklar bu hikayelerle beraber bir takım sorulardan varsayımlar üretmeyi, yeni hipotezler geliştirmeyi öğrenir. Ayrıca tartışılan kavramlarla beraber günlük hayattaki deneyimlerinden çıkarımlar yaparak yeni düşünceler oluşturmayı öğrenirler.

Çocuklar İçin Felsefe ve Neden Hibrit Çocuk

Çocuklar İçin Felsefe Hakkında

Summary
Çocuklar İçin Felsefe - P4C
Article Name
Çocuklar İçin Felsefe - P4C
Description
Çocuklar için Felsefe öğrenimi. Çocuğunuza faydaları, hedef ve kazanımları nelerdir? P4C için ne yapılmalı? Çocuklar için felsefe çalışmaları.
Author
Publisher Name
Hibrit Çocuk
Publisher Logo